Et glad børnehaveliv

I Natur´ligvis Troldbjerg er vores børnesyn båret af de tre værdier: Det Hjemlige, Det Venlige og Det Naturlige børnehavemiljø.

Et hvert barn skal mødes af omsorgsvoksne, som bærer ro, overskud, venlighed, anerkendelse, leg og faglighed med sig - omsorgsvoksne der imødekommer barnet med respekt for barnets egen person, som viser oprigtig interesse for barnet og dets omverden og som er godt kendt med den familie kultur barnet er båret af.

I Green team er vi båret af varme ønsker og håb for hvert et barn - størst er håbet, at hvert et barn vokser op med en grundlæggende tro på sig selv og sin omverden, en tro på at "jeg har en særlig værdi" -  en værdi i - at være barn og menneske.

Vi har derfor skabt en gruppestruktur,  skabt på viden om, at kendskab, nærvær og samhørringhed er nøgleelementerne for det glade trygge børnehaveliv, i de små grupper er børnene aldersopdelt og gruppen er sammen  fra børnehavestart til barnet tager afsked med børnehavelivet. I de små grupper kender vi hinanden rigtig godt, her er vi medskabende og sammen om leg, oplevelser, aktiviteter og spisning - her har vi alle både medindflydelse og medansvar. 

Livet i de små grupper er tilpasset gruppens aktuelle udviklingstrin og læringszone, det giver barnet tillid, erfaringer, mod og energi, et godt afsæt til at begive sig ud i det store fællesskab. 
Vi nyder alle det store fællesskab, hvor vi hver fredag mødes om Fredagssamling, hvor vi spiser formiddagsmad og eftermiddagsmad sammen, hvor vi leger i haven og gerne invitere hinanden med i skoven, på legepladser, med til musik og hvor vi sammen nyder gode fælles oplever i fællesskabet. 

Velkommen til vores venlige miljø
Velkommen til vores venlige miljø

Vores venligt miljø, er et miljø som er understøttende for vores personlige og sociale udvikling. I det venlige miljø får vi tid, ro og tilpasse udfordringer der er grundlæggende for, udvikling af vores selvværd og selvtillid. I det venlige miljø drager vi omsorg for hinanden, vi viser glæde ved hinanden, vi trøster når nogen bliver kede af det og vi sørger for, at vores dyr får mad, vand, tørt halm og kærlighed. I det venlige miljø er der tydelige og motiverende voksne der kan stoles på, det er voksne der er aktive og holder af, at lege, bevæge sig, synge, fortælle og finde på, det er voksne der giver et kram, der giver hvert enkelt barn en særlig betydning, det er voksne der har tid til, en snak med forældre og det er voksne der er nysgerrige, understøttende og undersøgende. I det venlige miljø skaber vi venskaber og fællesskaber, via et særligt fokus på relationernes værdi.

Velkommen til vores hjemlige miljø
Velkommen til vores hjemlige miljø

Vores hjemligt miljø, er et miljø hvor vi føler os hjemme, hvor vi er sammen med børn og voksne, der har interesse for hinanden og tager vare på hinanden. I det hjemlige miljø taler vi sammen i en rar og anerkendende tone. Hvilket betyder, at det har en værdi, at vide hvad vi gerne må eller skal - det er nemlig det vi vokser af. I det hjemlige miljø imødekommes vi, med forståelse og respekt for den person vi er. I det hjemlige miljø, spiser vi sammen i små grupper så vi har god tid til, at tale sammen. Vi giver hinanden tid og har ikke travlt. I det hjemlige miljø er vi alle nødvendige, vi hjælper hinanden og er inddraget i hverdagens gøremål. I det hjemlige miljø, mærker vi duften af nybagte boller og frokosten, vi har dug på bordet, lys i vindueskarmen, biler, klodser og dukker i legeområder samt spil og bøger i reolen.

Velkommen til vores Naturlige miljø
Velkommen til vores Naturlige miljø

Vores naturligt miljø, er et miljø hvor barnet slår rod i eget liv, i det tempo og den styrke der er passende for barnet. I det naturligt miljø er der fokus på processen, det er den vi lære af. I det naturlige miljø trives vi i og har respekt for naturens cyklus, vi danser i regnen, kælker i sneen, sår køkkenhaven i den første varme og leger i vandet, når solen gør os varme. I det naturlige miljø oplever vi, at forskelligheder er en styrke for fællesskabet, at vi hver og en har en betydelig værdi præcis som vi er. I det naturlige miljø høster vi vores grønsager og frugter, fordi vi har passet dem godt, vi kæler med vores dyr, der kommer i møde med os, fordi vi er søde ved dem. I det naturlige miljø, lever vi med naturen, vi kender til hvilken betydning naturen har for os og hvilken betydning vi har for naturen. I det naturlige miljø er vi bevidste om kroppens rytme, om kostens betydning for vores trivsel og vi holder af det frie liv, musikken, spontaniteten, kreativiteten og lege der gives plads og tid til, at udvikles. .