Vi er Naturagenter  og en del af Grønne Spirer

Naturen er vores oplevelsesrum, træningsrum, læringsrum og det sted vi finder ro, stilhed, vildskab, ensomhed og fællesskab. Naturen forærer os hele materialet til vores følelses register og materialer til kreative processer, forsøgs- og forundringsprocesser - og så er naturen altid åben, fyldt med både nye og velkendte steder og oplevelser. Naturen skærper vores opmærksomhed, koordineringsevne og mod. I naturen stilles vi overfor etiske spørgsmål, vi må forholde os til liv og død og i det forpligtende fællesskab har vi ansvaret for at passe godt på naturens dyr, planter, på vores ressourcer og naturen cyklus. 

I vores have bor vores dyr, 4 høns (Kyletta, Hulk, Mette og Ulrik) og vores 2 geder (Eva og Cirkeline), vores dyr har en ganske særlig plads i vores fællesskab, det er et fælles ansvar, at vores dyr har det godt, at de hver dag får mad og vand, at de er rene og har tørt leje - det er noget så dejligt, at mærke gedens bløde pels og læber, at gå på tur med en høne - det er givende fællesskaber med fokus på omsorg, ro og tillid. 

Vi er Naturagenter, en Naturagent lever med et fokus på samspillet med naturen, samt påtager sig et ansvar for at færdes i og bruge naturen med omtanke. Vi arbejder med vand, luft, varme, naturenergi, forbrug, affald, vild have og selvforsyning fra køkkenhave, drivhus og hønsegård. En Naturagent tilegner sig viden om naturens ressourcer og mennesket ansvar. Vi skal lære at passe på vores natur og miljø, at slukke for vandet og lyset, at sortere affald, at så og dyrke egne fødevare, at tage vare på de små insekter og planter. Vi skal arbejde for det grundlæggende kendskab. Kendskab til dyr, planter, skov, vådområder, vind, vejr, samt kendskabet til os selv i mødet og samspillet med naturen, herunder måden vi bevæger os i, forholder os til og møder naturen på. Via det nære kendskab udvikles tillid, mod, viden og nysgerrighed - 4 elementer som vi mener er udslagsgivende for den måde børn og voksne imødekommer verden på.

Alt dette er værdifuldt, idet vi mener at det er værdifuldt både for børn, voksne og miljøet, at vi sætter et særligt fokus ved samspillet mellem naturen og mennesket - de gaver naturen giver os og det ansvar vi skal påtage os - er grundlæggende for vores natur-pædagogik og den pædagogiske tilgang i Natur´ligvis Troldbjerg - hos os er det en særlig værdi, at barnet gives ro, tid og kendskab til, at kunne slå rod i eget liv - naturen er sammen med forældre vores vigtigste medspiller. Vi er en del af Friluftsrådets Grønne Spirer - hvert år hejser vi det Grønne flag, som et bevis på, at naturpædagogikken er vores fælles fokus. 

Her under kan du orientere dig om hvordan vi inddrager Naturens magi, om Ven med dyrene, Vores Naturkanon, samt Mad og Måltider. 

                             Naturens magi

            Ven med dyrene

Mad og Måltider