Gå på opdagelse i vores
             Pædagogiske læreplan  


Den Styrkede Pædagogiske læreplan for Natur´ligvis Troldbjerg, er udarbejdet i 2020 i et samarbejde mellem personalegruppen Greenteam og den forældrevalgte Bestyrelse. Undervejs i processen har vi været nysgerrige på, hvad der sker i vores praksis, hvordan vi giver leg og læring en givende sammenhæng - hvordan børnefællesskaber skabes, udvikles og vedligeholdes i vores fællesskab og hvilke muligheder vi giver barnet, for at dannes og udvikles i respekt for barnets egen person.
Vi har været i dialoger om vores fælles børnesyn, om hvordan vi inddrager barnets perspektiv, hvor barnet oplever at kunne være aktive medskabende på hverdagen. Vi har læst "Legens magi" og skabt læringsmiljøer der er inkluderende, udviklende, energigivende og grundlæggende for det dannelsesfelt vi ønsker for hvert et barn i Natur´ligvis Troldbjerg.            

Projekt 2024

Hver år  arbejder vi med 1 eller 2 projekter. En projektperiode er planlagt med en varighed over en længere tid, fordi, vi skal give os god tid til at være i projektet, at tilegne os ny viden indenfor projektets tema samt få alle de oplevelser med, der gør projektet levende. Alle børn og voksne arbejder med samme projekt, der beskrives ud fra Vores styrkede pædagogiske læreplan og i de enkelte grupper tilpasses hver gruppes udviklingstrin, lærings- og interessefelt. 

I 2024 er vores projekt fra feb. - okt. med overskriften: 
                 Et år med eventyr i Naturagenternes rige

Vi har før arbejdet med projekterne: Verdens børn, Landrugsliv, Vand og ild, Bæredygtige Naturagenter, Dyr til lands, til vands og i luften samt Det der gror. At være fælles i disse lange projekt, giver os et fælles sprog, en fælles retning og fælles oplevelser. 

Her under kan læses om årets projekt: Et år med eventyr i Naturagenternes rige.

Pædagogisk fokus i 2024

I 2022 startede vi i et meget spændende og lærende samarbejde med Tea Thyrre Sørensen. Dette samarbejde satte flotte kraftige aftryk i vores pædagogik og hverdag. Vi har i 2022 og 2023 skabt Natur´´´´´ligvis Troldbjergs landskab - Vores Grønne vej og vores Relationelle vej. I 2024 har vi et særligt fokus på Barnets have og Langsomlighed - samt Dokumentations og                                                              Evalueringsmodellen NØGLE-HUL-ID.